Defibrillator

Vårt apotek har inskaffat en defibrillator som trygghet för våra kunder och boende i området.

Defibrillatorn är ett pålitiligt hjälpmedel och enkel att använda. Med hjälp av den kan man förbättra överlevnads chanserna för en patient med hjärtstillestånd, och i bästa fall rädda patientens liv. Defibrillatorn får och kan alla använda.

I praktiken skall defibrillatorn endast sättas igång genom att trycka på knappen, vartefter en röst på finska leder hjälparen under hela återupplivningen, allt från att ringa nödnumret till själva återupplivningen. Apparaten analyserar patientens hjärtrytm och gör alla beslut för hjälparen. Det går inte att använda den fel.

Defibrillatorn ger realistisk respons av återupplivningens kvalitet dvs ger hjälparen röstledning även för rätt återupplivningsmetod. På så sätt får man de livsviktiga återupplivnings trycken så optimaliska som möjligt både enligt takt och djup, och därmed fungerar även en oerfaren hjälpare så effektivt som möjligt.

Man kan inte göra någon skada med defibrillatorn, utan endast förbättra hjärtstilleståndpatientens överlevnads möjligheter. I en del fall är defibrillatorn det enda hjälpredskapet, med vars hjälp man kan rädda livet på en patient med hjärtstillestånd.

Vid behov hjälper vår personal vid återupplivningen och användningen av apparaten.