Vårt apotek

Personalen

Vi erbjuder omfattande apotekstjänster, och hjälper er gärna då ni handlar i apoteket. Till vår personal hör förutom apotekaren, en provisor, sex farmaceuter, två läkemedelstekniker och ett tekniskt biträde. Några av våra farmaceuter är specialiserade på skötsel av diabetes, hjärt- och blodkärlssjukdomar samt astma, och rådger er gärna vid behov angående dessa.

Tjänster

Stamkund

Registrera er som stamkund och utnyttja vår stamkundsförmån. Tilläggsinformation fås av personalen.

Receptbetjäning

Vi har fyra betjäningsdiskar för recept ärenden, där ni i lugn och ro kan diskutera med farmaceuten om er medicinering. Farmaceuten är skyldig att tala om för er om det finns ett förmånligare  alternativ till läkemedlet som läkaren ordinerat. Läkemedlet kan bytas ut till det förmånligare om det finns i FIMEAs lista för utbytbara läkemedel, och om varken läkaren eller ni förbjuder detta.

Förnya recept

Vi kan vid behov förnya recept som läkare från hälsocentralen och privata läkarstationer har skrivit. Farmaceuten kontrollerar om ert recept går att förnya genom apoteket, och läkaren bedömer om fortsatt medicinering. Det räcker ungefär en vecka att få receptet förnyat.

Läkemedelsframställning

Läkemedelsframställningen är fortfarande en central del av apoteksverksamheten. I vårt apotek framställer vi vid behov t.ex dospulver, lösningar och läkemedelssalvor. Det är också möjligt att genom apoteket  beställa framställda produkter via ett annat apotek.

Dosdispensiering

Dosdispensieringstjänsten gör det lättare för kunden att hålla reda på sina läkemedel. Apoteket distribuerar läkemedel som kunden regelbundet använder, i påsar för engångsbruk i två veckors satser. Detta ökar tryggheten för kunden samt då förändringar i medicineringen beaktas, minskar även förbrukande av onödiga läkemedel. Fråga mera om tjänsten på apoteket.

Blodtrycksmätning

Hos oss kan ni avgiftsfritt mäta blodtrycket med hjälp av en farmaceut. Fråga vid receptdisken.

Läkemedelsavfall

Oanvända, föråldrade eller oanvändbara läkemedel räknas som problemavfall. Släng inte läkemedel i hushållssoporna eftersom de kräver skild hantering vid problemavfallsstationen! Söndriga kvicksilverfebertermometrar är också problemavfall. Ni kan hämta både läkemedel och kvicksilvertermometrar till apoteket, varifrån vi sedan skickar dem vidare för förstöring.

Sortera läkemedelsavfallet så här:

  1. Avlägsna etiketten med patientens namn från förpackningen
  2. Lägg läkemedlet i ursprungsförpackningen i en genomskinlig plastpåse
  3. Kvicksilverfebertermometrar och läkemedel som innehåller jod, läggs i en skild påse
  4. Förpacka sprutor och nålar i en för dem avsedd uppsamlingsburk, eller i en glasburk försluten med lock. Lägg aldrig sprutor och nålar löst i en påse!

För din hälsa! – tidningen

För din hälsa! är Apotekarförbundets gratistidning för kunderna. Tidningen utkommer fyra gånger i året.