Defibrillaattori

Apteekkiimme on hankittu asiakkaidemme ja alueen asukkaiden turvaksi maallikkokäyttöön suunniteltu defibrillaattori

Defibrillaattori on helppokäyttöinen ja luotettava apuväline, jonka avulla voidaan parantaa sydänpysähdyspotilaan selviytymismahdollisuuksia, ja viime kädessä pelastaa potilaan henki. Defibrillaattoria voi ja osaa käyttää jokainen.

 

Käytännössä defibrillaattori tulee ainoastaan painaa päälle, minkä jälkeen suomenkielinen ääniopastus ohjaa auttajaa koko elvytystapahtuman ajan, aina hätänumeroon soittamisesta varsinaiseen elvytykseen asti. Laite myös analysoi potilaan sydämen rytmin itsenäisesti ja tekee kaikki päätökset auttajan puolesta, eikä anna käyttää itseään väärin.

 

Defibrillaattori antaa reaaliaikaista palautetta elvytyksen laadusta eli opastaa auttajaa äänikomennoin myös oikeanlaiseen elvytykseen. Näin ollen myös elintärkeistä elvytyspaineluista saadaan mahdollisimman optimaalisia sekä tahdin että syvyyden osalta, ja täten kokemattomankin auttajan toiminnasta mahdollisimman tehokasta.

 

Defibrillaattorilla ei voi siis tehdä lainkaan vahinkoa, vaan ainoastaan parantaa sydänpysähdyspotilaan selviytysmahdollisuuksia. Joissakin tapauksissa defibrillaattori on myös ainoa apuväline tai keino, jonka avulla sydänpysähdyspotilaan henki voidaan saada pelastettua.

Tarvittaessa henkilökuntamme lähtee auttamaan elvytyksessä ja laitteen käytössä.